Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Mecyjka.pl;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.mecyjka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Joanna Sławińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FH „Mecyjka” Joanna Sławińska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www. mecyjka.pl jest Joanna Sławińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „Mecyjka” Joanna Sławińska z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Myśliwska 3, NIP 6111150912, REGON 360476442.
 3. Sklep firmowy Mecyjka.pl czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 17.00, w soboty w godzinach od 9.00 – 13.00. Adres poczty elektronicznej: sklep@mecyjka.pl
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie mecyjka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że     w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 5. Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej www.mecyjka.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych produktów.

 

§ 3. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.mecyjka.pl
 2. Poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty mecyjka.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
 4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą/PayU, przelewem na konto mecyjka.pl o nr rachunku: 24105017511000009205459606. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie www.mecyjka.pl.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto mecyjka.pl,
  • w przypadku płatności karta kredytową poprzez serwis PayPal.com.pl, PayU.pl - w chwili otrzymania na przez mecyjka.pl potwierdzenia dokonania zapłaty,
 6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony dowód zakupu. Na wyraźne żądanie klienta zostanie wystawiona faktura uproszczona.
 7. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu. W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 8. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport.
 9. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres sklep@mecyjka.pl. Anulowanie zamówienia może nastąpić maksymalnie do dnia wysyłki towaru przez Sklep.
 10. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego towaru przez klienta po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

 

§ 4. Dostawa i odbiór produktu

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mecyjka.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu mecyjka.pl.
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 10.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 10.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym. Podczas urlopu w sklepie wysyłka nastąpi wyznaczonym terminie.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem mecyjka.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 5. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 200 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Przesyłki o wartości powyżej 200 zł będą wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów. W przypadku wysyłki poza granice kraju (RP), nadanie zakupionego towaru nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe sklepu. Sklep nie dopuszcza możliwości wysyłki towaru za pobraniem poza granice kraju (RP).
 6. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

 

§ 5. Zwroty i wymiany

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego tutaj. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§ 6 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 7. Reklamacje

 1. Sklep internetowy mecyjka.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego ( Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Mecyjka.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że mecyjka.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów dostarczenia.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny tutaj) oraz odesłać reklamowany produkt i wypełniony formularz REKLAMACJE na adres: FH „Mecyjka” Joanna Sławińska, 58-570 Jelenia Góra, ul. Myśliwska 3.

 

§ 8. Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego mecyjka.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.mecyjka.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami mecyjka.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • wysłania zamówienia
 2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep mecyjka.pl
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce Zakupy - Polityka prywatności.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Mecyjka” Joanna Sławińska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mecyjka.pl prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę „Mecyjka” Joanna Sławińska;
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

Promocje
REGENERACYJNE MLECZKO KONOPNE -14% 200ml
REGENERACYJNE MLECZKO KONOPNE -14% 200ml
29,95 zł 26,96 zł
szt.
MLECZKO KONOPNE NA PROBLEMY Z ŻYLAKAMI 11% 200ml
MLECZKO KONOPNE NA PROBLEMY Z ŻYLAKAMI 11% 200ml
34,80 zł 31,32 zł
szt.
Produkt dnia
REGENERACYJNY OLEJ KONOPNY -100% 100ml
REGENERACYJNY OLEJ KONOPNY -100% 100ml
29,95 zł
szt.
LYMFOREGEN Żel 250ml
LYMFOREGEN Żel 250ml
26,80 zł
szt.
LUKSUSOWY OLEJEK - RÓŻA 25ml
LUKSUSOWY OLEJEK - RÓŻA 25ml
28,50 zł
szt.
SERUM HIALURONOWE 25ml
SERUM HIALURONOWE 25ml
41,30 zł
szt.
OLEJEK BAZYLIOWY 100% 10ml
OLEJEK BAZYLIOWY 100% 10ml
24,00 zł
szt.
OLEJEK CEDROWY 100% 10ml
OLEJEK CEDROWY 100% 10ml
21,60 zł
szt.
Bestsellery
ŻEL DIABELSKI PAZUR 600ml
ŻEL DIABELSKI PAZUR 600ml
20,00 zł
szt.
ZIOŁOWA MAŚĆ ŻYWOKOSTOWA 150ml
ZIOŁOWA MAŚĆ ŻYWOKOSTOWA 150ml
11,00 zł
szt.
ŻEL KONOPNY 250ml
ŻEL KONOPNY 250ml
21,50 zł
szt.
ZIOŁOWA MAŚĆ Z ROKITNIKA 150ml
ZIOŁOWA MAŚĆ Z ROKITNIKA 150ml
11,00 zł
szt.
REGENERACYJNA MAŚĆ KONOPNA 70% 100ml
REGENERACYJNA MAŚĆ KONOPNA 70% 100ml
32,90 zł
szt.
Maść Konopna BIO 50ml
Maść Konopna BIO 50ml
19,50 zł
szt.
MAŚĆ KOŃSKA + CANNABIS 500ml
MAŚĆ KOŃSKA + CANNABIS 500ml
11,90 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl